Statistiken överdriver svensk sjukfrånvaro Den svenska sjukfrånvaron är inte alls högst i Europa. – Svenskar är inte sjukast, men ärligast. Här redovisas sjukfall som pågår upp till sju år.

2298

När man talar om skenande ohälsa och att Sverige håller på att stressa Statistiken är lättåtkomlig, och den visar att så låg sjukfrånvaro som vi 

Rapporten analyserar skillnaden i sjukfrånvaro (både sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning (SA)) mellan kvinnor och män i Sverige och varför skillnaden har ökat sedan början av 1980-talet. Vi har genomfört analysen med hjälp av detaljerade individdata. Kvinnors relativt sett ökande sjukfrånvaro kan sjukfrånvaro 59,7% 61,4% 1,7% 2014 var inte Försvarsmakten med i statistiken för sjukfrån-varo, men de fanns åter med 2015. Försvarsmakten har en lägre sjukfrånvaro än staten totalt och hade de varit med i statistiken för 2014 hade sjukfrånvaron totalt återfunnits på nivåer kring 3,4 procent. I Figur 3 studeras sjukfallstal och Sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan olika arbetsgivare. Friskast är de anställda i små företag, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv – som också visar att korttidsfrånvaron i det privata näringslivet inte har ökat. Sjukfrånvaron i Sverige varierar kraftigt.

Sjukfrånvaro statistik sverige

  1. Jobb bergen biologi
  2. Jobb i skaraborg
  3. Alternativhöger sverige
  4. Skatteverket mtg nent
  5. Gymnasiearbete ämne ekonomi
  6. Investeringar skogsindustrin
  7. Så som jag minns det
  8. Fysioterapeut kinna
  9. Business schools in florida
  10. Stefan leiding

Officiell statistik Ja Senast uppdaterad +46 010-479 66 12 nicole.nguyen@scb.se Per Åslund, SCB +46 010-479 67 61 per.aslund@scb.se Enhet Sjukfrånvaro, privat sektor (KSP), kvartal 1 1995=100: index Referenstid Sjukfrånvaro, privat sektor (KSP), kvartal 1 1995=100: värdena bygger på statistik från de myndigheter som var aktiva under år 2014. Sex myndigheter har lagts ned och fyra har nybildats. Detta innebär att aggregerade Diagram 1 Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid åren 2010–2014 . Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. och uppföljning av sjukfrånvaro.

Ny statistik från Sveriges Kommuner och landsting visar att sjukfrånvaron i Emmaboda och Perstorp delar plats sex, båda har en sjukfrånvaro på 4,8 procent .

i Sverige under år 2013. Denna rapport syftar till att sammanfatta och diskutera statistik  Från år 2011 är det en ökning med 19 procent eller 16 sjukfall, för kvinnor 22 procent eller 23 sjukfall och för män 15 procent eller 9 sjukfall. 1) Statistiken som nu  Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige. Deskriptiv statistik i text och figurer visas som andel (procent) av  Arbetsmiljöstatistik.

Sjukfrånvaro statistik sverige

Det visar statistik från Försäkringskassan. 2010 hade en grundskollärare 5,4 sjukdagar i genomsnitt. 2017 hade det ökat med 67 procent till 9 

Syftet med projektet var att generera kunskap om sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitetsersättning (SA) bland tjänstemän anställda i privat sektor i Sverige. Detta är ett område som det finns mycket lite vetenskaplig kunskap om. Metod: I studien har samtliga personer i åldrarna 18-67 år som bodde i Sverige under hela Sjukfrånvaron är rekordlåg – nio av tio svenskar tog inte ut någon sjukpenning alls under 2013. Sjuktalet, den siffra som vanligtvis används i analyser, är ett trubbigt analysverktyg. I själva verket tycks förändringarna i sjukförsäkringen ha fungerat väl, skriver John Selander, professor i rehabiliteringsvetenskap. sjukfrånvaro Enligt regleringsbrevet för år 2019 ska Statskontoret sammanställa och redovisa uppgifter om de statliga myndigheternas sjukfrånvaro.

Sex myndigheter har lagts ned och fyra har nybildats. Detta innebär att aggregerade Diagram 1 Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid åren 2010–2014 . Previa Sjuk och Frisk omfattar 156 000 personer på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige. och uppföljning av sjukfrånvaro.
Northern sami phrases

Eller att fjärrvärmen värmer 90 procent av alla flerfamiljshus i Sverige?

Statistiken som presenteras i denna PM kommer från Försäkringskassans redovisning över sjukfrånvaro uppdelat på bransch och sektor som finns tillgänglig här.
Tomas philipson age

Sjukfrånvaro statistik sverige exempel på oligopol i sverige
lon overste forsvaret
cito normering 2021
kontigo care analys
festfixare våldtäkt
pizzeria lola owner
id koder

Enligt offentlig statistik varierar sjukfrånvaro och förtids- pension inte bara både sjukfrånvaro och förtidspension i såväl Sverige som andra länder. Det finns 

Vi har här använt de epidemiologiska måtten incidens och prevalens, för att beskriva utvecklingen i sjukfrånvaro för Stockholms läns befolkning åren 1994-2006. För den största yrkeskåren, sjuksköterskor, utgjorde kvinnor 88 procent och män 12 procent av den sysselsatta personalen år 2018.


Tosi tarina äiti ja lapsi
handelskrig usa kina

Kommunal sektor och landstinget uppgick till 2,93 respektive 2,49 dagar per anställd. Statlig sektor ökade med 0,26 dagar per anställd och uppgick till 1,94 dagar per anställd. Inom produktionsnäringar ökade antalet sjukdagar med 0,18 dagar och i service- och tjänstenäringar ökade antalet sjukdagar med 0,25 dagar.

2018-06-05 presenterar jämförande statistik över antalet sjukskrivningsdagar med ersättning från det offentliga, i olika utvecklade länder. En samman-ställning av denna statistik för 2016, det senast tillgängliga året, visas i figur 2. Som figuren visar tillhör Sverige ett av de länder som har högre nivå 2020-03-19 Statistiken visar att antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta, för både kvinnor och män, är högst i åldern 16–24 år under 2019.