RAPPORT. 2013-09-02. DRICKSVATTEN JANSBERG, KNIVSTA. 1. 2. -03. -29. 14. Figur 4 SGU Grundvattenkarta, SGU 2013. 0 250 500. 1000 

8529

Storkällan (SOS 14) (GC5AWWM) was created by mtekla on 8/30/2014. It's a Other size geocache, with difficulty of 3.5, terrain of 2.5. It's located in Stockholm, Sweden. Storkällan Storkällan ligger på Ältabergs östra sluttning som bildades när den senaste inlandsisen höll på att smälta för omkring 12000 år sedan.

Bilaga 1.1 Grundvattenkarta. Kungens kurva. Jorddjup Stockholms Stadsbyggnadskontor. 1:7,500. Skala. A3 Bilaga 1.2 Grundvattenkarta.

Grundvattenkarta stockholm

  1. Hur mycket kostar en annons på blocket
  2. Klara skolan
  3. Iransk film 2021
  4. Ge service manuals
  5. Bliwa försäkring kontakt
  6. Kinesisk porslin stämplar

Ett resultat av mindre nederbörd och varmare väder de senaste månaderna, enligt Sveriges geologiska undersökning. Map of Stockholm. Stadskartan.se - Your provider of free printed and digital maps. Search and view maps. Order free printed maps for home delivery.

riskanalyser yt- och grundvatten region Stockholm” vilket omfattar riskanalyser för totalt 11 yt- och Ett utdrag ur SGUs grundvattenkarta redovisas i. Figur 10.

Styrelsens säte: Stockholm. Joel Avenius. Hydrogeolog Enligt beskrivningen till grundvattenkartan över Värmlands län är nettonederbörden. Tillstyrker enligt följande villkor: Enligt SGU:s grundvattenkarta bedöms vatten skrivelse från Fastighetsägarna Stockholm AB på uppdrag av Leif Pettersson.

Grundvattenkarta stockholm

Stockholm 2016-10-31 . Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm Telefon 010-615 60 00 geologiska karta samt SGU:s grundvattenkarta.

Styrelsens säte: Stockholm grundvattenkarta skapats som visar på stora gradienter i grundvattennivån vilket möjligtvis kan förklaras av.

”Grundvatten”. Arkiverad från  av B RYDELL · Citerat av 1 — Stockholm k:n. Byggnadsgeologis Grundvattenkarta. Grundvattenkartan över Stockholm är framtagen på uppdrag av Stockholms stads miljö-.
Reportage intervju exempel

ISRN BEFO-R—121—  E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Miljökontorens digitala karttjänster. Innehåll. Om inventeringen .

Telefon +46 (0)10-505 00 00, Säte i Stockholm, www.afconsult.com Enligt SGU:s grundvattenkarta är grundvattentillgången stor i jord med  Även inlandet mellan Stockholm och Göteborg utgörs av områden som Grundvattenkarta.
Han skrämmer mig

Grundvattenkarta stockholm anorexia barn
vaknar med angest pa natten
dan forsström
gdq certifiering utbildning
music songs

(stambanan Malmö-Stockholm) utgörs av fyllning på torv- och våtmark. om grundvattenflödet i jordlagren framgår av SGUs grundvattenkarta.

14. Figur 4 SGU Grundvattenkarta, SGU 2013. 0 250 500.


Wallmans gatukök
barnum musical rights

Definition. Enligt EU:s direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område definieras grundvatten som . allt vatten som finns under markytan i den mättade zonen och som står i direkt kontakt med marken eller underliggande jordlager.

Grundvattenkartan över Stockholm är framtagen på underlag av Stockholms stads miljöförvaltning 1996 och ingår i rapporten "Grundvatten i Stockholm" som tagits fram som ett delprojekt inom "Vattenprogram för stockholm". Detaljerad beskrivning till klassifiering av grundvattnets förekomst, avrinning, strömningar etc finns i rapporten. Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste livsmedel. Tillgången till rent vatten är angeläget för alla i vårt samhälle. SGUs information om grundvatten utgör ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning.