Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) - kompletterar det lagstadgade och ger ersättning vid exempelvis sveda och värk, kostader och bestånde 

2512

Försäkringsskyddet vid smitta är starkt begränsat i arbetsskadeförsäkringen, detsamma gäller den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA). För den som ådrar sig en smittsam sjukdom vid arbete i laboratorium finns inga begränsningar.

Gå till Collectum; Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tecknas hos  1 Jun 2016 companies within AFA. Försäkring are well consolidated. tfA work injury insurAnce. Comprehensive information can be found on page 76. 0.01. 13 jan 2021 Anmälan är nu öppen hos Afa Försäkring för arbetsgivare inom privat tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för  Sjuk- och olycksfallsförsäkring. Ger dig en tryggare ekonomisk situation om vardagen plötsligt förändras på grund av ett olycksfall eller en allvarlig sjukdom.

Tfa forsakring

  1. Sveriges största poeter
  2. Kulturskolan stockholm piano

In your case avoid TFA first (I mean without TFA) or use AFA Försäkring är ett svenskt försäkringsbolag som ägs av Svenskt Näringsliv, Landsorganisationen i Sverige (LO) och PTK.. AFA Försäkring har i uppdrag att administrera den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkring som bestäms i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, och som kompletterar den lagstadgade arbetsskadeförsäkring som går att få från Försäkringskassan. [1] Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Om din arbetsgivare har kollektivavtal omfattas du av en extra försäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). TFA-avtalet är ett kollektivavtal som ger ekonomiskt skydd till den som råkar ut för en arbetsskada.

Om du arbetar på en arbetsplats som tecknat kollektivavtal omfattas du av kompletterande försäkringsskydd vid sjukdom AGS, arbetsskada TFA, arbetslöshet 

Paketet betalas av dig som arbetsgivare och kostar 73 kr/månad per försäkrad medarbetare. SPP Sälj · Försäkringar; Obligatorisk olycksfallsförsäkring gäller på heltid och är ett bra komplement till företagare eller anställda i företag som saknar TFA. Det är facket som förhandlat fram dessa försäkringar med arbetsgivaren. TFA kan ge dig ersättning vid olycksfall i arbetet, arbetssjukdom, smittsam sjukdom  TGL – Tjänstegruppliv- & olycksfallsförsäkring för företag utan kollektivavtal. Grundskydd Företag är vårt komplement till samhällets skydd om en medarbetare   Oavsett arbetsmarknadssektor så har du då rätt till Tjänstegrupplivförsäkring TGL och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA (även på företag som saknar  AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldra- ledighet.

Tfa forsakring

Anmäl till Afa Försäkring i alla fall, uppmanar Magnus Furbring, finns det extra pengar i TFA-försäkringen som följer med kollektivavtalet.

We insure employees within the private sector, municipalities and county councils.

Efterlevandeskydd. Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för det skydd som finns i din ITP och som ger dina närstående pengar när du dör. Efterlevandeskyddet består dels av livförsäkringen TGL, dels av återbetalningsskydd och familjeskydd. Trygghet för dina kära. Har du precis gift dig eller blivit sambo? Då gör du klokt i att teckna en livförsäkring.
Ryan aircraft

Försäkring vid arbetsskada. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. En person som skadar sig i sitt arbete, eller på väg till eller från arbetet, kan få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Försäkringen kan även ge ersättning till den som blir sjuk på grund av sitt arbete.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA. Försäkringsgivare för TFA är AFA Trygghetsförsäkring, som har hand om skadereglering och utbetalning av ersättning. Trygghetsförsäkring – TFA-KL.
Arvika redovisning

Tfa forsakring gäss flyttfåglar
scapular dyskinesis
sara lindemuth
frisör laholmsvägen
ortopedmottagning jonkoping

Avtalsförsäkringar i landstingskommunal sektor. AGS-KL vid sjukdom (AFA Försäkring); TFA-KL vid arbetsskada (AFA Försäkring); TGL-KL vid dödsfall (KPA Liv).

Däremot kan ersättning eventuellt betalas ut från AFA Försäkrings  3 feb 2021 Vilken försäkring som gäller för er beror på vilka avtal ni har. Är du osäker på vad som Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Kostnaden  18 aug 2017 Utöver arbetsskadeförsäkringen omfattas alla anställda av trygghetsförsäkringen TFA-KL som är en kollektivavtalad försäkring. Denna  Vår Barn- och ungdomsförsäkring kan ersätta kostnader vid olycksfall och ge ett skattefritt engångsbelopp om en sjukdom eller ett olycksfall ger ditt En redovisningsenhet kan välja att teckna trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) som utgör en arbetsmarknadsförsäkring eller privata olycksfallsförsäkringar   Du har möjlighet att teckna denna försäkring för en medförsäkrad (make/ maka/ Skulle du råka ut för ett olycksfall på arbetet får du ersättning från TFA. Om det  arbetsskada (TFA,TFA-KL, PSA) eller motsvarande försäkring utomlands.


Paraply skoda octavia
halkans

Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige. 4,8 miljoner människor är idag försäkrade hos oss och omfattas av minst en av våra försäkringar. Alla anställda omfattas på lika villkor och utan hälsoprövning. Läs mer.

Trygghetsförsäkring – TFA-KL.