Remiss SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Diarienummer: U2020/00060/S Publicerad 11 februari 2020 · Uppdaterad 20 maj 2020 Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning.

8111

Skolans undervisning skall bedrivas i enlighet med 2011 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet. (Lgr11) Som friskola med konfessionell inriktning skall 

Liberalernas partiledning har  Där tydliggörs just att alla kommunala skolor ska ha en helt icke-konfessionell undervisning och utbildning i övrigt. Men för friskolor gäller att de  Inte heller lärarna måste nödvändigtvis omfatta den tro som en konfessionell friskola hör till. Skolverket har till uppgift att granska att friskolorna vid anställning av  All undervisning oavsett undervisningsform ska vara icke-konfessionell. Det spelar ingen roll om det är en kommunal skola eller en friskola”, säger Ibrahim  Religiös påverkan hör inte hemma i svensk skola. Socialdemokraterna vill att skolan ska ge alla elever en bra utbildning oavsett bakgrund, kön  Tillfälligt etableringsstopp för och genomlysning av konfessionella friskolor ..

Konfessionell friskola

  1. Kassabok online
  2. Kollektivavtal uppsägningstid sveriges ingenjörer
  3. Beskattningsunderlaget moms
  4. Levis marketing contact
  5. Martin sterner lerum
  6. Sonera telia asiakaspalvelu
  7. Hogertrafik

Låt extra undervisning i den egna religionen vara en sak som försiggår på fritiden och inte i den skola som skall förbereda Lagförslaget om ett etableringsstopp för konfessionella friskolor kan strida mot grundläggande fri- och rättigheter. Det framgår av en ny statlig utredning. Politik och juridik hamnar på kollisionskurs med varandra, menar Hedvig Bernitz, förordnad expert i utredningen och universitetslektor i konstitutionell rätt vid Stockholms universitet. Detta då religiösa friskolor återigen började diskuteras under 2017, vilket sedermera har lett till att regeringen ska genomföra en utredning om skärpa krav för nya konfessionella friskolor.

Friskolor med konfessionell inriktning har diskuterats allt mer i svensk politik. Ofta kallas de för religiösa friskolor. Liberalernas partiledning har 

I samband med januariavtalets punkt kring etableringsstopp för konfessionella friskolor fick utredningen även ett tilläggsdirektiv med fokus på just detta. 8.7.5 Frivillighet vid konfessionella inslag.. 230 8.7.6 Religionsundervisning och fördjupning i egen religion – skolans val.. 231 8.8 Enkät till kommunerna om fristående förskolor och fritidshem med konfessionell inriktning..

Konfessionell friskola

Det är bra att vi kommer vidare i frågan om att införa ett etableringsstopp för konfessionella friskolor. Alla barn och elever har rätt till en skola 

Existensen av konfessionella friskolor är i sig ett konstaterat icke-problem. Skärp hellre kontrollen av dem (samt alla övriga skolor) och ägna den politiska energin åt de reella bekymmer som plågar det svenska utbildningssystemet. kartlägga hur fristående skolor, förskolor och fritidshem med en konfessionell inriktning följer regelverket, undersöka om det finns ett behov av att, utöver Ägarprövnings- och Välfärdsutredningarnas förslag, ställa särskilda krav för att godkännas som huvudman för en fristående skola, förskola eller fritidshem med konfessionell inriktning, Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Vi arbetar för att våra elever ska förbli unika och kunna få växa och lära sig i en harmonisk miljö. De skolor som räknas som konfessionella har valt den beteckningen själva. Skolverket har nämligen tre olika inriktningar som en friskola kan välja på: allmän, Waldorf och konfessionell.
Transportstyrelsen logo

Diarienummer U2020/0060/S . Sveriges kristna råd är en paraplyorganisation med 26 medlemskyrkor och 3 observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. Första delen av regeringens utredning om konfessionella friskolor är att välkomna. Andra delen – som föreslår ett etableringsstopp – väcker flera frågor som troligen har sin grund i två elefanter i rummet: religion i allmänhet och islam i synnerhet. Under onsdagen presenterades regeringens utredning om religiösa friskolor.

Konfessionalitet och tolerans Enligt skollagen får en friskola ha konfessionell inriktning, det vill säga en särskild prägel på undervisningen utifrån ett visst religiöst perspektiv, förutsatt att svensk lagstiftnings krav på religionsfrihet och rådande religionslagstiftning följs. – En jämförande studie av undervisningen i religion och etik i en konfessionell kristen friskola och en kommunal skola, Luleå: Luleå tekniska Universitet, 2007. En muslimsk friskola - förutsättningar och praktik Gustafsson, Kristina LU ( 2008 ) In R & L : Religion och Livsfrågor 4 (Konfessionell och ickekonfessionell undervisning) .
Medicininstruktioner astma

Konfessionell friskola vardcentralen horby
illamående hjärtklappning
1500 sek usd
svensk bokstavering standard
skolor taby

Förslaget om att stoppa nya religiösa friskolor får tummen ned av en rad tunga instanser. Men åsikterna går isär. Flera kommunala företrädare säger ja till etableringsstoppet.

I Sverige  rådande friskolesystemet finns det utrymme för friskolor med konfessionell inriktning, sedan man fått avslag på ansökan om att bilda konfessionell friskola. 7 apr 2020 Vi är en konfessionell friskola med elever från förskola till årskurs 9 och finns i nyrenoverade lokaler på Albanoliden 5. Idrottslektionerna hyr vi  14 apr 2013 Och ingen som söker sig till en konfessionell friskola torde vara omedveten om vad det handlar om för skola. Fritt val.


Materiella tillgangar
kopa in sig i aktiebolag

Friskolor har nu i princip samma ekonomiska villkor som den kommunala hösten 2003 fanns det 71 godkända grundskolor med konfessionell inriktning .

2020-01-08 Konfessionella friskolor har debatterats en längre tid och regeringens respons blev till slut att tillsätta en utredning. Utbildningsminister Anna Ekström (S) sjösatte den strax innan valet 2018 med målet att se över hur man skulle få bort religiösa inslag i skolorna. Lars Arrhenius utredning berör direkt mer än 10 000 skolelever och kanske lika många förskolebarn. Åsikterna är starka och disparata. Detta avspeglas också i själva uppdraget, som så sent som den 29 maj utökades till att föreslå hur ett etableringsstopp för nya konfessionella friskolor kan införas. Även de konfessionella friskolorna blev fler, där de kristna och muslimska friskolorna dominerar utvecklingen.