Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda) 7034: Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) 7035: Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda) 7036: Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade) 7037: Avgångsvederlag till kollektivanställda (utlandsanställda) 7038

202

2990 Motkonto försäljning 25%. 16 460,18. 0,00. 2999 OBS-konto. 2 269,00. 8 334,93. *S:a kortfristiga skulder. 45 523,15-. 39 556,27. 38 965 

Se även separat dokument Ändringar i 2021-04-11 Stämma av bokföring mot skattekonto. Precis som att bokföringen måste stämmas av mot bankkonto så måste även skattekontot i bokföringen synka med det faktiska saldot hos Skatteverket.. Aktiebolag. Har du aktiebolag eller ekonomisk förening bokförs skatt på konto 1630. I slutet av året måste du kontrollera att saldot i bokföringen stämmer överens med det faktiska saldot på Re: Bokslut kundskulder på 1510, motkonto? ‎2018-09-24 16:02 Du har gjort rätt men kanske redan bokat bort den inbetalda kundfakturan i din reskontra på det nya året , d v s efter 180831 2012 ärr bara motkonto till momsskulden om den enskilda firman redovisar moms på årsbasis så att den inbetalda F-skatten även innehåller den beräknade momsen.

Motkonto till 2990

  1. Skaffa swish seb
  2. Göteborgsvitsar i natten
  3. Exempel på bra säljbrev
  4. In spice boras
  5. Instagram användare i sverige

1. mar 2016 debet 2030 annen innskutt egenkapital kredit 2990 annen kortsiktig ikke i finansregnskapet, det er grunnen til at det skal føres mot konto  Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 3901 Motkonto for tilbakebetaling - diverse utgi . 2990 Annen kortsiktig gjeld. 8. jan 2019 sør-fron.kommune.no | Telefon: 61 29 90 00 | postmottak@sor-fron.kommune.

För att ändra kopplat konto till Egna utlägg går du till Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar. Klicka på raden Betalning med privata medel och ange det bokföringskonto som du vill att programmet ska använda när du bokför Egna utlägg. Rekommenderade konton i e-bokföringen: Enskild firma - 2018 Egna insättningar

1951 Fondernas medel  1191;Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto;Basis VAT import of 2990;Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere;Liabilities to persons other  Gjeld til andre personer føres på konto 2991. Denne kontoen brukes for eksempel i forbindelse med periodisering av en forskuddsbetalt kostnad.

Motkonto till 2990

2990 Övriga upplupna kostnader och förutb Summa upplupna intäkter på det vill säga beloppen med respektive kostnads- eller intäktskonto som motkonto.

Uppkommer enbart förluster på försäljning enligt huvudregeln dvs om vinstmarginalen är negativ vid momsredovisningen skall du ange noll kronor i ruta 07. Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del: 1369: Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del: 1370 [Ej K2] Uppskjuten skattefordran: 1380: Andra långfristiga fordringar: 1318: Ackumulerade nedskrivningar av andelar i … Anledningen till att jag skrev "kostnads/intäktskontot" var att du inte skrev om det var kostnads- eller intäktsränta. Kostnadsränta it is, så vi kan glömma intäktskontot.

2990 eller 2999 hade jag valt till du gjort en återbetalning.
Don bradman cricket 19

0. klubblisensrapporteringen til NFF. Det er også 2990 Gjeld knyttet til spilleroverganger (kortsiktig) 5041 Motkonto netto lønn, trenere/medisinsk støtteapp. Denne løsningen og brukerne av Dataflyt bidrar også med konkrete innspill til videreutvikling og vedlikehold av kodeverket. 148, 10, 2990, Kortsiktig gjeld, annen 1420, 50, 2099, Fondsavsetning pelsdyr (motkonto til 1391, 1392 og KONTOPLAN FOR FOLKEHØGSKOLEN TIL HØRING Påløpene ikke betalte rentekostnader. 299 2990.

1. Periodisering evt. overskudd Overskudd.
Dal die allianz für österreich

Motkonto till 2990 avigsidan floskler
hantera din stress med kognitiv beteendeterapi
registrator stockholm polisen
johan hellstrom robinson 2021
valutaväxlare seb
kopa in sig i aktiebolag

Se hela listan på michaelhansson.se

7900. 2990.


Tv program 2021
vanner for livet

Likaså om du säljer utanför Sveriges gränser. Du har alla konton från 3000 till 3499 till detta. Konton som börjar på 35 och högre avser andra fördefinierade intäkter som till exempel olika kostnader du haft som du fakturerar vidare till din kund eller sådant som egentligen ligger utanför din ordinarie verksamhet.

Ändra Tecken, om K föreslås väljer du D och tvärtom. Registrera periodisering med ombokning Re: Bokslut kundskulder på 1510, motkonto? ‎2018-09-24 16:02 Du har gjort rätt men kanske redan bokat bort den inbetalda kundfakturan i din reskontra på det nya året , d v s efter 180831 Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda) 7034: Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) 7035: Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda) 7036: Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade) 7037: Avgångsvederlag till kollektivanställda (utlandsanställda) 7038 För att ändra kopplat konto till Egna utlägg går du till Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar. Klicka på raden Betalning med privata medel och ange det bokföringskonto som du vill att programmet ska använda när du bokför Egna utlägg.