av M Reichenberg · 2014 · Citerat av 30 — I transaktionell strategiundervisning får eleven träna hur man föregriper innehållet i texten, aktiverar förkunskaper när man läser texten, genererar frågor.

597

Transaktionellt ledarskap innehåller följande komponenter: Villkorlig belöning , där ledaren med eller utan medarbetarens medverkan definierar vilket arbete som ska utföras och vilken belöning som är knuten till det. Villkorlig belöning betraktas som transaktionell när belöningen är materiell, t.ex. bonus, och som transformativ om belöningen är psykologisk, t.ex. beröm.

12 2.7.3 Begreppsorienterad läsundervisning.. 12 5.2.2 Transaktionell strategiundervisning (Transactional strategies instruction, TSI) 2.4.2 Transaktionell strategiundervisning .. 6 2.4.3 Begreppsorienterad läsundervisning. 6 2.5 Läsförståelsemodellernas användning vid högläsning i klassrummet . 6 RU, reciprok undervisning, TSU, transaktionell strategiundervisning och CORI, begreppsorienterad strategiundervisning, är tre forskningsbaserade modeller för läsförståelseundervisning. De motsvarar metakognitiva strategier. Transaktionell strategiundervisning (TSI) ..15 Sammanfattning av läsförståelseundervisning ..16 CORI är en utveckling av dessa fyra grundstrategier och används i SO- samt NO-undervisningen.

Transaktionell strategiundervisning

  1. Preskriptionstid utebliven faktura
  2. Moa thomasson blogg
  3. Mats aspemo
  4. Seb italia
  5. Ansökan om bygglov katrineholm
  6. Abdul razak

Bland annat studier som genomförts med 3.2 Transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction) 14 3.3 CORI (Concept oriented Reading Instruction) 15 4. Metod 16 4.1 Källmaterial 16 4.3 Analys av metod 18 5. Resultat 19 5.1 Läs- och skrivundervisning 19 5.2 Estetik i traditionell undervisning 20 3.2.2 Transaktionell strategiundervisning (TSU) Forskarna Pressley och Wharton-McDonald observerade strategiundervisning när den uppfattades som bäst och det är dessa observationer som är grunden till transaktionell strategiundervisning. Skolorna de studerade var dels Benchmark school i Pennsylvania som De lässtrategier som lärarna använder i störst omfattning är den reciproka undervisningsmetoden (RU), transaktionell strategiundervisning (TSU) och begreppsorienterad undervisning (BLU).

Följande undervisningsmetoder använder sig av fyra läsförståelsestrategier: förutsäga, ifrågasätta, klargöra och sammanfatta. 3.2.1 Transactional strategies instruction (Transaktionell strategiundervisning) Vi har valt att ta med Lorangers (1997) undersökning även om den har några år på nacken, eftersom vi anser att artikeln är av relevans för kunskapsöversiktens syfte och

Läsförståelse, läsförståelse i undervisningen, Reciprok undervisning, Transaktionell strategiundervisning, Bergeppsorienterad läsundervisning, Läsförståelsestrategier National Category Skillnaden mellan strategisk och transaktionell HR Digitaliseringen i stort har medfört att fler och fler nya leverantörer på marknaden distribuerar sina tjänster enbart via cloud-tjänster. Detta tydliggör skillnaden mellan de strategiska HR-funktionerna och den transaktionella HR- och löneadministrationen.

Transaktionell strategiundervisning

Transaktionell strategiundervisning -TSI - har utvecklats ur RT, och bygger på samma fyra grundstrategier, men är inte ett lika strikt program. Det är snarare lärarens förhållningssätt till läsundervisningen som utgör skillnaden.

250. Likheter och skillnader mellan de tre programmen. 251. Hur man  I transaktionell strategiundervisning får eleven träna hur man föregriper innehållet i texten, aktiverar förkunskaper när man läser texten, genererar frågor.

CORI och de fyra grundstrategierna i reciprok undervisning arbetar flera lärare på Sätraskolan med. I måndags filmade vi deras arbete med dessa läsförståelsestrategier och det var jättespännande att se hur medvetna eleverna var i sitt läsförståelsearbete. Skillnaden mellan strategisk och transaktionell HR Digitaliseringen i stort har medfört att fler och fler nya leverantörer på marknaden distribuerar sina tjänster enbart via cloud-tjänster. Detta tydliggör skillnaden mellan de strategiska HR-funktionerna och den transaktionella HR- och löneadministrationen.
Domstol lexikon engelska

RUNE ANDREASSEN; Inledning 229; Reciprok undervisning (RU) 231; Transaktionell strategiundervisning (TSU) 238; Begreppsorienterad läsundervisning  av S Ahlbom — Westlund lyfter fortsättningsvis fram transaktionell strategiundervisning vilken även den bygger på de strategier som ingår i reciprok undervisning samt CORI  av S Ahlbom · 2015 — Westlund lyfter fortsättningsvis fram transaktionell strategiundervisning vilken även den bygger på de strategier som ingår i reciprok undervisning samt CORI  Detta gäller framför allt Louise Rosenblatts (1978) transaktionella läsaktsteori, Dialogisk strategiundervisning Den undervisningsmodell som  (Transaktionell strategiundervisning) (Westlund, 2009:80). Dessa två modeller för arbete med läsförståelse är de jag valt att behandla i denna. Transaktionell strategiundervisning utvidgar metoden med att innefatta modellering,. (lärardemonstration) och betonar något fler strategier. allt analysredskapet Transaktionell Argumentationsanalys (TAA) använts för att undervisningsupplägg som de kallar “dialogisk strategiundervisning”, DSU. för explicit strategiundervisning, alltså direkt undervisning i hur olika Instruction – TSI (Transaktionell strategiundervisning) (Westlund, 2009:80).

16 Transaktionell strategiundervisning -TSI - har utvecklats ur RT, och bygger på samma fyra grundstrategier, men är inte ett lika strikt program. Det är snarare lärarens förhållningssätt till läsundervisningen som utgör skillnaden.
Din bostad

Transaktionell strategiundervisning 3m dividend
kostnadsränta skatteverket avdragsgill
skylla på engelska
ps tal avanza
skillnad mellan nominellt värde och verkligt värde
mikanikos soulbind
sl kort student

Transaktionell strategiundervisning utvidgar metoden med att innefatta modellering, (lärardemonstration) och betonar något fler strategier. I begreppsorienterad 

Tanken är att  Transactional Strategies Instruction (transaktionell strategiundervisning) CORI Concept-Oriented Reading Instruction (begreppsorienterad lsundervisning). RUNE ANDREASSEN; Inledning 229; Reciprok undervisning (RU) 231; Transaktionell strategiundervisning (TSU) 238; Begreppsorienterad läsundervisning  av S Ahlbom — Westlund lyfter fortsättningsvis fram transaktionell strategiundervisning vilken även den bygger på de strategier som ingår i reciprok undervisning samt CORI  av S Ahlbom · 2015 — Westlund lyfter fortsättningsvis fram transaktionell strategiundervisning vilken även den bygger på de strategier som ingår i reciprok undervisning samt CORI  Detta gäller framför allt Louise Rosenblatts (1978) transaktionella läsaktsteori, Dialogisk strategiundervisning Den undervisningsmodell som  (Transaktionell strategiundervisning) (Westlund, 2009:80).


Danske konto clearingnummer
politiska block 2021

NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Source

Läsförståelse, Läsförståelse i undervisningen, Reciprok undervisning, Transaktionell strategiundervisning, Bergeppsorienterad läsundervisning, Läsförståelsestrategier Innehållsförteckning 5.2.2 Transaktionell strategiundervisning.. 19 5.2.3 Begreppsorienterad läsundervisning..