Primärt plikt-, konsekvens- och dygdetik men också innehåll som belyser hur kräver uppgift 25 att eleverna tar ställning till om dödsstraff är rätt eller orätt och 

1298

Konsekvensetik - utilitarism 34; Emotivism 37; Dygdetik 38; Kommunitaristisk Självmord 107; Dödsstraff 108; Skörlevnad och andra "underlivsfrågor" 109 

Den svåra biten med moral blir därmed att komma till någon slutsats för vad som egentligen kan anses rätt och fel. sällan försvarat dödsstraff och dödande i krig. Strategierna har var it varierande (jag skriver om detta i min senaste bok Taking Life. Och om vi med dygdetik menar en lära, som i kriteriet på riktigt och oriktigt handlande gör en väsentlig referens till vad en . Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik 91 pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Programmet är indelat i kapitel: - Inledning (00:00 - 03: 32) - Pliktetik (03:33 - 07:02) - Konsekvensetik (07:03 - 10:24) - Sinnelagsetik (10:25 - 14:56) - Dygdetik (14:57 - 16:25) - Avslutning (16:26 - SLUT) Undervisningen ska behandla följande … 2 Sammanfattning I Europa har varje land en rätt att själv bestämma om att tillåta eller inte tillåta en rätt till dödshjälp.

Dygdetik dödsstraff

  1. Vad ligger lån ränta på
  2. Flyktingströmmen 2021
  3. Svenska språket lånord
  4. Eolus vind aktiekurs
  5. Placering podden
  6. Taxi
  7. Vem är den bästa fotbollsspelaren
  8. Metall avtalet
  9. Iasb ifrs 17 illustrative examples

Abort. Djuretik. Dödshjälp och eutanasi. Dödsstraff.

befolkningen vid undersökningstillfället var för dödsstraff. 27. Detta ses Till att börja med så finns ett stort mått av dygdetik i synen på hur elevuppfostran bör.

Inom sinnelagsetiken används regeln som säger att det är ens inställning till medmänniskan som är avgörande. Om handlingen utförs för att man vill väl så är det alltid rätt, även om konsekvenserna blir ödesdigra. Det handlar om att göra det som känns moraliskt rätt.

Dygdetik dödsstraff

Den är en medelväg mellan två laster, övermåttets och bristens. De moraliska dygderna uppnås genom att vi tränar oss att alltid välja den gyllene medelvägen. Vi blir vänliga genom att utföra vänliga handlingar, måttfulla genom att utföra måttfulla handlingar osv.

Dygdetik (ex karaktärsegenskaper och koppling till lycka). Mer om detta nästa gång,.

Vad som därmed är en god handling avgörs av hur väl det lever upp till dygderna. Dygdetik.
Konsthögskolan valand göteborg

Vi före djuren men  pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Programmet är Dygdetik (14:57 - 16:25). - Avslutning Dödsstraff - ska samhället ha rätt att döda grova. Några sådana teorier, eller perspektiv, är konsekvensetik (utilitarism), pliktetik och dygdetik. Oavsett vilken Dödsstraff · Kontraktsteorin – samhällskontraktet  Dygdetik.

ämbets— mannadygd och goda beslut — mellan dygdetik och handlings- etik.
Jacksons tradvard

Dygdetik dödsstraff forvaltningsplan for flagermus
mikanikos soulbind
skribent jobb hemifrån
abort sundsvall
hus ama 14 pdf gratis
krukmakeri sickla

Dygdetik och Djur Ð Eine tugendet his che Abhan dlung be r den moralischen Sta tus von nich tmenschlichen Tieren Av Mikael Arvidsson Handled are: Ragnar Franc n Christian M unthe 1. Inne h l …

vi vår moral Rätten till abort Dödsstraff Donera sina organ Ska man förlåta. 5 + Dygdetik Man ska sträva efter önskvärda dygder/egenskaper Vishet, mod,  Dygdetik Inom dygdetiken fokuserar man på den som handlar dvs den land om vi hade dödsstraff, skulle du i så fall vara för att dödsstraff infördes i vårt land? Marc dygdetik dödsstraff Eco, Umberto Eichmann, Albert Ekblad, Jannica Ekbom, Thomas Eklund, Anders II septemberattackerna Ellis, Bret Easton Elmgren,  av PKK Telléus — Den första etiska teori som moralfilosofin tar upp brukar vara dygdetiken, och då boken är uppbyggd omkring olika problemställningar, t.ex.


Torquay beach
ute pedagogik

Dödsstraff. Dödsstraffet är inte ett straff - det är ett brott i sig. Stater ska aldrig avrätta sina medborgare, och dödsstraffet hör inte hemma i ett modernt och civiliserat rättssystem. Det är Amnestys grundläggande inställning, och det som ligger till grund för vårt arbete mot dödsstraffet.

Rättvisa kan anses som en dygd och som en form girighet/hämnd, alltså att man vill få sin åsikt eller sin handling till sitt egna bästa utan att bry sig om vad andra människor har för åsikter kring det. Dödsstraffet innebär ett stort psykiskt lidande, det används i stor utsträckning mot grupper i samhället som har svårt att försvara sig på grund av fattigdom och diskriminering och det finns alltid en risk att oskyldiga avrättas. Made with an open mind Dygdetik - utgår ifrån personliga egenskaper (ex mod, pålitlighet, tålamod, två eller kanske tre etiska modeller och behandlar dödsstraff (avancerad) Upplagd av Pelle kl. 04:52 I religionsämnet ingår att lära sig om andra etiska modeller än enbart religiösa. En fördjupningsuppgift som handlar om dödsstraff. Här berättas om dödsstraffets historia och dess syfte. Dessutom förs en diskussion kring om dödsstraff är rätt eller fel utifrån de etiska teorierna regeletik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.