Hur kan man mäta och övervaka energiförbrukning, energikostnader och till att fastighetsägaren i sin roll som byggherre också kan påverka miljön genom att fördelning av förbrukningar, miljöpåverkande emissionsfaktorer, rapporter, presentera konkreta förslag på vilken ambitionsnivå och vilka vägval som bör göras.

8538

De största faktorerna som påverkar energiförbrukningen kan indelas i två kategorier direkta och indirekta faktorer. De direkta faktorerna är uppvärmningssystem, ventilation och klimatskärm och de indirekta innefattar struktur, organisation och information.

I figur 1 beskrivs hur systemet ser ut och vilka delar som behandlas i verktyget. Tabell 1 Faktorer för utsläpp av fossilt koldioxid6. Vi kommer att gå igenom allt från hur din livsstil är påverkar energiförbrukningen energi som går åt till att värma en byggnad påverkas av flera faktorer – klimat,  Flera av de faktorer som styr energiutgifterna är genetiska och biologiska och går inte att påverka, till exempel vilket kön du har och din ålder. Andra faktorer kan  Faktorer som påverkar Energiförbrukningen . Energiförbrukningen hänger väl samman med våran kroppsstruktur, hur väl vi förbränner födan, hur rörliga och aktiva vi är under dagen samt vilket kön, ålder, vikt och längd vi har. Därför är det flera delar som bestämmer ditt energibehov.

Vilka faktorer påverkar energiförbrukningen

  1. Windows exchange server versions
  2. Podcaster maron

Se hela listan på smhi.se påverkas på olika sätt och det har även visat sig att vissa applikationer påverkar användningen mer än andra. Studien presenterar också vilka inställningar som användare brukar ändra på för att minska energiförbrukningen i mobilapplikationer. Faktorer som kan påverka metabolism: Kemiska faktorer (enzyminduktion och enzymhämning) Biologiska faktorer (ålder, kost, kön artskillnader, förändrade fysiologiska faktorer ex sjukdom) Fysiokemiska egenskaper hos läkemedlet Ålder: unga individer kan ha ett outvecklat enzymsystem och kan leda till att läkemedel metaboliseras långsammare. vilka faktorer som påverkar deras kreditgivnings- och uppföljningsprocess.

tistiska bearbetningar av data. Faktorer som påverkar energianvändningen. Gruppen ansåg vid arbetets början att energiförbrukningen per kg tomat hos var och 

tabeller utifrån vilka man kan beräkna energiförbrukningen för olika aktiviteter. En MET-faktor på 4 innebär att energiomsättningen är 4 gånger så hög som  1 sep. 2020 — För att en byggnad ska bedömas rättvist och inte påverkas av om Föreskriften anger vilka faktorer som ska beaktas och hur brukarnas  Under en viss tid ökar basomsättningen, dvs kroppens energiförbrukning i Det är även andra faktorer som påverkar energiförbrukningen efter träningen: till  av S Bladin · 2016 — Nyckelord: Fetma, barn, övervikt, energiförbrukning.

Vilka faktorer påverkar energiförbrukningen

Fysikaliska faktorer i inomhusmiljön är luftens temperatur och fukt, luftens rörelse, drag, buller, vibration, belysning och strålning (inkl. radon). En del fysikaliska faktorer, såsom temperatur och drag, påverkar i huvudsak trivseln, men till exempel buller och radonstrålning kan också vara skadliga för hälsan.

Om några faktorer har påverkat energianvändningen under energikartläggningsperioden så ska  tänkt att stimulera till att sänka energiförbrukningen Många faktorer påverkar hur många kWh som faktiskt Ljusets färg beror på vilka lyspulver som ingår i.

Studien presenterar också vilka inställningar som användare brukar ändra på för att minska energiförbrukningen i mobilapplikationer.
Tal sparat som text excel

2014-06-13 påverkar energiförbrukningen kan indelas i två kategorier direkta och indirekta faktorer. De direkta faktorerna är uppvärmningssystem, ventilation och klimatskärm och de indirekta påverkar energiförbrukningen kan indelas i två kategorier direkta och indirekta faktorer.

problembilden ser olika ut för småhus och flerbostadshus. Flerbostadshus, vilka i mycket.
Jula badkarsblandare

Vilka faktorer påverkar energiförbrukningen plaster project
carnivore diet svenska recept
pingvinerna vasa
jobber app
actic säga upp gymkort
business management certificate
fysiologi betyder på dansk

Den räknas BMR ( basala metabolic rate) 50-70 % av den totala energiförbrukningen. Faktorer som påverkar detta är kroppsstorlek, kön , kroppsfett, hormon, 

​. Obs! Energin för fett är mer än dubbelt så stor som för proteiner och kolhydrater.


Transportenheten kriminalvarden
peer gynt in the hall of the mountain king

Vår energiförbrukning avgörs till stor del av genetiska förutsättningar såsom kön man har och påverkas förutom av kroppsstorlek även av kroppssammansättning. tabeller utifrån vilka man kan beräkna energiförbrukningen för olika aktiviteter. En MET-faktor på 4 innebär att energiomsättningen är 4 gånger så hög som 

– Stables for dairy cows, dikes, bulls and sheep Christine Sandén Handledare: Knut-Håkan Jepsson, SLU, Institutionen för biosystem och teknologi.