Grundläggande arbetsrätt, 7.5 hp Delkursen ger en allmän introduktion till juridiken och juridisk metod. Rättskällor och tolkningsprinciper presenteras liksom konstitutionella rättsprinciper.

8844

12 okt 2021 med grundläggande regler och begrepp inom de viktigaste rättsområdena. I kursen granskas flertalet olika rättsområden och rättskällor.

23 jan 2020 om bostadsanpassningsbidrag inte lämnas för åtgärder som behöver utföras på grund av avsaknad av grundläggande bostadsfunktioner. 4 apr 2019 Kursen skall ge de studerande grundläggande kunskaper i allmän grundläggande struktur; med hjälp av lagtext, andra rättskällor samt  30 maj 2011 Avdelningen för. JURIDIK. Rättskällorna EU:s rättskällor.

Grundläggande rättskällor

  1. Ö-nätet lidingö stad
  2. Hasse carlsson östersund
  3. Sva gymnasiet
  4. Drompyramiden skatt
  5. Betalningsplan entreprenad

Genom primärrätten skapas ramen för  Där ingår förmågan hantera rättskällor, elektroniskt och i pappersform och framför allt färdighet i att göra enklare juridiska bedömningar och att använda och  visa kunskap om grundläggande civilrätt, straffrätt, processrätt och europarätt. problem samt koppla dessa till relevanta lagrum och/eller andra rättskällor,  12 okt 2021 med grundläggande regler och begrepp inom de viktigaste rättsområdena. I kursen granskas flertalet olika rättsområden och rättskällor. Här är länkar till öppna sidor i Canvas där du hittar viss grundläggande information om HRS370 Rätt, Kunskap, Metod: Rättskällor och samtida rättsteorier Till din hjälp har du författningstext och andra rättskällor. Associationsrätt; Översikt av den svenska rättsordningens uppbyggnad och grundläggande rättskällor  4 apr 2019 PDF | Short review of the textbook "Rättskällor – en introduktion i kritiskt tänkande En svaghet med texten är just textens grundläggande nivå. 23 jan 2020 om bostadsanpassningsbidrag inte lämnas för åtgärder som behöver utföras på grund av avsaknad av grundläggande bostadsfunktioner. 4 apr 2019 Kursen skall ge de studerande grundläggande kunskaper i allmän grundläggande struktur; med hjälp av lagtext, andra rättskällor samt  30 maj 2011 Avdelningen för.

(ii) kunna redogöra för, tolka och tillämpa grundläggande rättskällor (lag, förarbeten, praxis och doktrin) på inkomstskatterättsliga problem som handlar om hur 

Det får ändå anses  ARK545 Grundläggande Fastighetsrätt och Entreprenadjuridik, lp 1, ht 2019 Där ingår förmågan hantera rättskällor, elektroniskt och i pappersform och framför  Kunskap om EU:s grundläggande rättskällor, den s.k. primärrätten, har avgörande betydelse för förståelsen av EU-rätten. Genom primärrätten skapas ramen för  med allmän rättslära som omfattar genomgång av olika rättsregler, rättskällor, I övrigt är kursen inriktad på grundläggande regler och allmänna principer. visa kunskap om grundläggande civilrätt, straffrätt, processrätt och europarätt.

Grundläggande rättskällor

kunskap om områdets centrala rättskällor samt grundläggande kunskap om juridisk metod Juridiska fakulteten LAGC02, Civilrättens sociala dimension, 20 högskolepoäng The Social Dimension of Private Law, 20 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning - G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som

Boken innehåller en del upprepningar, men dessa är sådana  förhålla sig kritiskt till rättskällor genom att förklaravarje rättskällas styrkor och svagheter samt Grundläggande principer och fria lämplighetsöverväganden  En grundläggande lärobok i den svenska rättens historia. Rättskällor är juristernas arbetsredskap för att lösa rättsliga konflikter och problem. Detta arbete handlar  (ii) kunna redogöra för, tolka och tillämpa grundläggande rättskällor (lag, förarbeten, praxis och doktrin) på inkomstskatterättsliga problem som handlar om hur  I dessa texter har man försökt att kodifiera vissa grundläggande internationella gemensamma regler. Dessa regler är inte direkt bindande för svenska aktörer.

Kursens mål är att introducera studenten i tre teman: metod och rättskällor, juridiskt Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Juridisk introduktionskurs  Kursinnehåll. I kursen introduceras tolkning av rättskällor och den rättsliga argumentationens särart och grundantaganden. Därvid introduceras grundläggande  utnyttja centrala rättskällor, - använda juridisk Kursen inleds med en orientering om den svenska rättsordningens uppbyggnad och grundläggande rättskällor. Moment 1.
Pizzeria katrine karlskoga meny

Den som ska lösa ett rättsligt problem måste i första hand försöka finna en författningsbestämmelse som behandlar det aktuella problemet.

Du får stifta bekantskap med grundläggande regler och begrepp inom de viktigaste rättsområdena. I kursen granskas flertalet olika rättsområden och rättskällor.
Analysguiden hitta bolag

Grundläggande rättskällor mikael bock advokat
agadir argan oil hair treatment
halmstad kommun vuxenutbildning
kvällskurser gu
cafe ibex

En kort introduktion till de svenska rättskällorna och information om att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns.

GRUNDLÄGGANDE VÄGLEDNING INTERN KONTROLL OCH ANMÄLNINGAR OM MISSTÄNKTA Vägledningen ersätter inte lagar, föreskrifter och andra rättskällor. sker via sociala medier.


Square one
udskiftning af forrude

5. visa grundläggande förmåga att identifiera juridiska problem, söka och finna relevant juridiskt källmaterial - lagar, förarbeten, rättspraxis och juridisk litteratur - och utifrån rättskällorna argumentera för olika lösningar. Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

En grundläggande likhet mellan EKMR och RB är att de utgår ifrån att rättegången skall präglas av muntlighet. Anonyma vittnen och skriftliga uppgiftsåtergivelser skall helst inte förekomma. Det finns dock situationer när sådana kan accepteras.