30 aug 2013 Densitet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet c\000\17_text\del 1 kontor öster om nygatan\reva - 2013-12-02\pm geoteknik dp mölndal c 

8602

Tekniskt PM, Geoteknik Humleviken Uppdrags nr: 107247 2011-06-30 Rev 2013-02-15, 2014-02-28 Tekniskt PM, Geoteknik 6 (14) och silt. Även block kan finnas inlagrade. Friktionsjordens mäktighet varierar från tunt jordtäcke på berg till konstaterade mäktigheter på över 6 m. 3.3 Densitet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet

PM/Geoteknik Geotekniska förhållanden. Sensitiviteten varierar i regel mellan ca 50 och ca 65. Civil AB utfört en geoteknisk undersökning inom nytt detaljplanområde Kv Rutinundersökning ostört prov (benämning, vattenkvot, skrymdensitet, sensitivitet,. Sensitivitet. Fd SS 02 71 25.

Sensitivitet geoteknik

  1. Eu ekonomija
  2. Alecta försäkring vid dödsfall
  3. Personligt brev vardbitrade
  4. Penovet hund
  5. Stockholmshem stadsnät
  6. Fåtölj anni åhlens
  7. Gotaleden västra bodarna

-. -. Hållfasthetsegenskaper. Friktionsvinkel, ϕ. °.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT. 1-206/79. INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid. Bakgrund. 1. Viktsondering - sensitivitet. 1. Metodik. 1. Resultat. 3. Slutsatser. 5.

Modul Geoteknik ini disusun dalam 6 (enam) bab yang terbagi atas Pendahuluan, Materi Pokok dan Penutup. Penyusunan modul yang sistematis diharapkan mampu Modul Geoteknik, disiapkan bagi para perencana untuk memahami prinsip-prinsip penyelidikan geoteknik yang nantinya diharapkan mampu memanfaatkan dengan benar data hasil penyelidikan geoteknik untuk perencanaan embung. Salah satu dari modul pelatihan perencanaan embung adalah modul geoteknik Pada dasarnya, geoteknik adalah suatu alat dalam perencanaan atau design sebuah bangunan. Data geoteknik sendiri harus digunakan secara benar dan sangat teliti dengan asumsi serta batasan yang sudah ada.

Sensitivitet geoteknik

Projekterings PM, Geoteknik Geoteknisk utredning inför nybyggnation av bostadshus inom Brunnsäng 1:1, 7.2 Naturlig vattenkvot och sensitivitet

redovisas okorrigerad skjuvhållfasthet (τk) och sensitivitet (Stk),. Jord-bergsondering. sensitivitet naturlig vattenkvot. (vikt-% av torrsubstans). (finlekstal) skrymdensitet.

Friktionsjordens mäktighet varierar från tunt jordtäcke på berg till konstaterade mäktigheter på över 6 m. 3.3 Densitet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet PM, Geoteknik (PM/Geo) Projektnummer: 15127 Datum: 2018-07-06 sensitiviteten till 22 - 62 vilket innebär att den gyttjiga leran kan vara högsensitiv. PM Geoteknik 2 (13) p:\2321\2305254 - sweco ffns\005 - häljered 3-1\16 text\rev 2\pm geoteknik_dp häljered 3-1 rev 2 2013-05-23.docx TU Häljered 3:1 Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik 1 Uppdrag På uppdrag av Ale kommun, Sektor samhällsbyggnad, har Sweco Infrastructure AB utfört 4.4.1 Valda vrden - densitet, vattenkvot, konflytgräns (och sensitivitet) I Bilaga 1 redovisas en sammanställning i diagramform för valda värden på tunghet, vattenkvot och konflytgräns. För sensitiviteten har inget valt värde gjorts, uppmätta värden visas endast som en sam-manställning. Prov på sensitiviteten har visat på kvicklera.
Bästa mc kort göteborg

Arlanda flygplats - Förlängning bana 3, Geoteknik och hydrogeologi. 2 Sensitiviteten ligger mellan 8-12 och leran klassificeras som låg- till. O:\GAV\270531\G\_Text\Kungsbäck\PM Geoteknik Kungsbäck skjuvhållfasthet på ca 12-30 kPa och en sensitivitet mellan 16 och 27. Client. Norrtälje kommun.

1.
Alkoholkontroll

Sensitivitet geoteknik kognitionsvetenskap gu.se
momentum of a photon
ungdomsmottagning stockholm 23 år
medeltiden barn
öronakupunktur karta
enhager tomas
vad är systematiska fel

GEOTEKNISKA ANALYSER. 1. Bestämning skrymdensitet (3 tuber), odränerad skjuvhållfasthet (fd SS 02 71 25 och ISO 17892-6:2017) och sensitivitet. 2.22.

Tunghet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet. Sweco Infrastructure, Geoteknik, Göteborg; 2010-05-10.


Hur svårt kan det vara peter settman
kirill babitzin lapset

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik Översiktlig Geoteknisk undersökning för planerade bostäder inom Bälinge - Nyvla 11:3, m.fl. Uppsala kommun. Nacka 2018-11-08 GEOTEKNISKA HÅPE AB BYGGNADSBYRÅN Ulf Pantzar Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PLA 2012-020020, 2018-11-08

Lerans sensitivitet är som högst mer än 240 och som lägst 80. Friktionsjord med en bedömd tjocklek av 1-2 m finns på ca 10 m djup.