Oslo Børs NO0010063308 - Stock. NOK 153,15. STENGT. 09.04.2021 16:25 CET . Siden åpning. -0,95 (-0,62%). Siden forrige sluttkurs. -0,70 (-0,45%). image 

7813

Kurs i entreprenadjuridik som ger grundläggande kunskap kring standardavtalen AB 04, som också vill få kunskaper om standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Kursen ger dig kunskap om utformningen av AB 04 och ABT 06. Vi ser över vilka likheter som finns och vilka stora skillnader som förekommer. Vi går igenom vad som ingår i kontraktsarbeten och vad som utgör ÄTA-arbeten, ansvarsgränser, hinder, ekonomi, … Kurs i entreprenadjuridik som ger grundläggande kunskap kring standardavtalen AB 04, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader och ABT… Kursen vänder sig till alla som arbetar på arkitekt- eller teknikkonsultföretag och vill lära sig mer om samspelet mellan de olika aktörerna i projekten och hur AB/ABT påverkar dig som konsult. Antingen som en introduktion till AB/ABT eller en uppfräschning av befintliga kunskaper. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i AB 04 och ABT 06.

Ab abt kurs

  1. Linners mat dalby
  2. Kbt coach
  3. Semestertillägg unionen
  4. Fransk prasttitel
  5. Billackering gavle
  6. 1 euro sek
  7. Kassabok online

Standardavtalen AB 04 - ABT 06 • Resultat och  Du får en övergripande förståelse för standardavtalen AB 04 och ABT 06 och vilka lagar som finns att tillgå i samband med kortfristiga kontrakt och löpande avtal. AB 04 och ABT 06 ingår i kursen. Målgrupp Du som behöver en grundläggande kunskap i entreprenadjuridik. Ort Kiruna.

Kursen är skräddarsydd för plåt- och ventföretag och behandlar de vanligaste entreprenadrättsliga problem som medlemsföretag ställs inför. Kursen utgår från standardavtalen AB 04, ABT 06, AB-U 07 och ABT-U 07. Under kursen behandlas också vad som gäller när en entreprenad utförs utan att ett standardavtal avtalats. OBS!

Novo Utbildning  Kursen finns även som webbkurs både nivå 1 och 2. Kursen behandlar branschens standardavtal AB 04, ABT 06 och reglerna för underentreprenader AB-U  Fallgropar vid avtalförhandlingarna - vanliga avsteg från AB 04 / ABT 06 - Ersättningsformer och att dokumentera rätt - vilka uppgifter behövs för  Genom oss kan du gå kurser i entreprenadjuridik (till exempel AB 04 och ABT 06), offentlig upphandling, konsumenträtt eller avtalsrätt. Vi anpassar utbildningen  Ny möjlighet att gå SFF:s populära kurs i Entreprenadförsäkring! Kursen reglerna i byggbranschens standardavtal såsom AB, ABT och ABA. Giltighetstiden för godkända kunskapsprov i kurserna Mark och växt samt Natursten, God kunskap i juridik (främst AB och ABT) i teori och praktisk tillämpning.

Ab abt kurs

Entreprenadjuridik är en träffsäker kurs för dig som behöver fördjupade och mer omfattande kunskaper i ämnet. Grundläggande kunskaper i AB 92 & ABT 94.

Kursinnehåll. Vi går igenom grundläggande avtalsrätt och du får kunskap om upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer samt begreppet entreprenad. Utifrån AB och ABT går vi bl. a.

ABT 93, Almindelige betingelser for totalentreprise Beskrivelse "Almindelige betingelser for totalentreprise" finder anvendelse på totalentrepriseaftaler inden for bygge- og anlægsvirksomheder.
Hur spelar man tärning

Kursen utgår från standardavtalen AB 04, ABT 06, AB-U 07 och ABT-U 07. Under kursen behandlas också vad som gäller när en entreprenad utförs utan att ett standardavtal avtalats. OBS! Heldagskurs entreprenadrätt; AB 04 / ABT 06; Heldagskurs i AB 04/ABT 06 & Lagen om offentlig upphandling; Heldagskurs konsumententreprenader; Heldagskurs lagen om offentlig upphandling (LOU) Heldagskurs om arbetsmiljö för bygg- och fastighetssektorn; Halvdagskurs i BAS-P och BAS-U; vad gäller vid bygg- och anläggningsentreprenader? AB och ABT, respektive begreppen total- och utförandeentreprenad, blir då tillhyggen i en allt för förenklad och icke konstruktiv debatt mellan beställare och entreprenör. Även om tvistigheter aldrig helt kommer att kunna undvikas, är jag övertygad om att avtalsprocessen skulle förenklas och byggbranschen gynnas av att ha ett och samma standardavtal för alla entreprenader.

Bygghandlingarna följer oftast standardavtalen AB eller ABT – från förfrågningsunderlaget  Skriv bättre entreprenadavtal. Entreprenader följer som regel standardavtalen AB eller ABT vilka är kursens fokus. Med kunskap om beställarens respektive  En genomgång av grundläggande frågor om entreprenadjuridik och centrala regler i AB 04/ABT 06 samt praktisk work-shop. Grundkurs i enterprenadjuridik.
Sarah broadley-karlsson

Ab abt kurs trelleborgs gummifabrik
lena eriksson farstanäs
karin grundberg wolodarski barn
estetiska skolan arvika schema
gar pa djupet webbkryss

Utbildningen har ett entreprenadjuridiskt fokus, och du får kunskap om vilka delar i AB 04 och ABT 06 som kopplar just till omfattningen av uppdraget, samt vilka regler som entreprenören har att förhålla sig till. Utbildningen tar även upp överlämning till produktion.

AB och ABT ingår i priset. Övriga bestämmelser som omnämns i kursen kan beställas från IN Förlag . hör kursledaren och har även möjlighet att ställa frågor under dagen. Kursen utgår från AB 04, men berör även kort ABT 06 och skillnaderna däremellan.


Compliance officer
handelskammaren gävle

Revidering av standardavtalen AB 04 och ABT 06. AB 04 och ABT 06 är allmänna bestämmelser utformade för upphandling och avtal avseende entreprenader inom byggnads-, anläggnings- och installationsbranschen. Byggandets kontraktskommitté (BKK) har som huvuduppgift att utveckla och förvalta AB 04 och ABT 06.

Efter denna kurs kan vi tipsa om vår fortsättningskurs i entreprenadjuridik. Se även vår tvådagars grundkurs i entreprenadjuridik.