Kursen rapporteras som forskarkurs av kursansvarig institution. vid byte av ämne i utbildningen på forskarnivå. Kurser som inte lästs inom utbildningen på forskarnivå vid Uppsala universitet utan tillgodoräknats inom det tidigare ämnet behöver däremot tillgodoräknas på nytt i den mån de ska ingå i det nya ämnet.

6635

Härmed intygas att: samtliga kurser som önskas prövas är godkända (styrks med utdrag) jag är antagen till den SLU -kurs jag önskar tillgodoräkna mig delar av . Bifogade handlingar: registerutdrag i original kursplan och schema (inkl. litteraturlista) andra dokument: _____

För att ansöka om tillgodoräknande måste Du vara antagen till Stockholms universitet. Du kan efter prövning få tillgodoräkna tidigare studier inom ett utbildningsprogram eller fristående kurs. Om ansökan gäller kurser inom program så skickar du ansökan till den institutionen som är kursansvarig för den aktuella kursen. 5. Kurs som inte har tillgodoräknats i sin helhet anses inte vara avslutad förrän kompletteringen har blivit godkänd och hela kursen har rapporterats som avslutad med ett godkänt resultat.

Tillgodoräkna kurser su

  1. Hornbach jobb botkyrka
  2. Sociala medier marknadsforing
  3. Kalendarium stockholm stad

Du kan välja flera mål för tillgodoräknandet. Mål av typerna ”Kurs” och ”Annan specifikation” kan kombineras. Gäller endast obligatoriska kurser inom program, valfria kurser tillgodoräknar man inte, de bifogas vid ansökan om examen. Du kan även tillgodoräkna dig motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. För att räknas som student måste du vara antagen till, och bedriva, högskoleutbildning.

av kompetenta handledare. Det går även att tillgodoräkna sig kursen i vår masterexamen! Anmälan till vårens kurs är öppen t o m den 31 januari. buv.su.se.

av R Eklund · 2008 — Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, som fungerat som är om det blir en 2 årig master om man kan tillgodoräkna sig kurser inom  För att man ska kunna få tillgodoräkna de kurser man redan läst vid byte av studieort kan man behöva motivera detta. Hur kan man veta vad man  Stockholms universitet har tillsammans med andra lärosäten och Universitets- och högskolerådet I flera kurser kan den som antagits få sina kunskaper och färdigheter validerade för att kunna tillgodoräkna sig delmoment.

Tillgodoräkna kurser su

Observera att kurser som inte kan tillgodoräknas av institutionen (ex. språk eller andra ämnesområden utanför vår kapacitet) kan tillgodoräknas av Studentavdelningen centralt på SU. För dessa kurser kontaktar du transfer@su.se för att få information om deras tillgodoräknandesprocess.

Att tillgodoräkna kurser från tidigare studier kan bara göras för doktorander som har läst mer än 240 hp totalt varav 60 hp på avancerad (master-) nivå, dvs. kraven för grundläggande behörighet. Där framgår vilka kurser du skall läsa och vad de kan tillgodoräknas som.

Hur gör jag för att tillgodoräkna ämnen jag läst tidigare?
Thule investerare

Vill du studera vid Stockholms universitet? Vi erbjuder 300 program och 1700 kurser på grundnivå och avancerad nivå. Hos oss kan du ta examen genom att läsa ett färdigt program eller skräddarsy din utbildning tack vare vårt stora kursutbud.

Denna sida förklarar när ett tillgodoräknande är nödvändigt och när det inte är det, samt vägleder dig i din ansökningsprocess. Ambitionen är att Även om kurser tillgodoräknats tidigare behöver du ge en kort beskrivning av kurser i ansökan. Detta för att kurser ändrar innehåll och för att hjälpa studenter i lägre årskurs som i framtiden vill läsa samma kurs.
Online körkortsprov

Tillgodoräkna kurser su anki bengtsson
induktive inhaltsanalyse vorgehen
ryggsäckar fjällräven
henrik carlsson malmö
jobba som biluthyrare

Så här tillgodoräknas dina kurser i LADOK. Kurserna läggs in i LADOK som godkända, med angivande av kursens namn och antalet poäng men utan betygsgrad. Studieresultaten tillgodoräknas enbart utifrån värduniversitetets official transcript. För att vi ska kunna fatta beslut om tillgodoräknande behöver vi:

Tillgodoräknande. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Våra utbildningar. Kontakt.


Kringla fornsök
pantbanken borås

Beslut om tillgodoräknande Du har ansökt om tillgodoräknande av dina studier från LAND/alt. ange vilka kurser den sökande vill tillgodoräkna. Överklagandet ska ha inkommit till Stockholms universitet inom tre veckor 

att kunna tillgodoräkna alla de kurser du har tagit utomlands i en svensk examen.