Arbetslösheten ökar mest i Stockholms län. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa ökat med över 100 000 personer. Arbetslösheten ökar i samtliga län men i varierande omfattning. Störst är ökningen i Stockholmsregionen. I slutet av september var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 464 000 personer.

1330

konjunkturåterhämtning. Arbetslösheten minskar, samtidigt som sysselsättningen fortsätter att öka. Trots den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden är arbets-lösheten på en alltför hög nivå. – Arbetslösheten är ojämnt fördelad. Många arbetslösa har varit utan arbete under lång tid. Arbetslösheten är dessutom väsentligt

Sedan 1970 utförs den varje månad, medan den utfördes varje kvartal åren 1961-1969. [ 2 ] Motsvarande undersökningar finns i samtliga EU-länder och den Svenska undersökningen har under senare år anpassats för att uppnå jämförbarhet med övriga EU-länder. Uppgifterna kring långtidsarbetslöshet kommer från Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar (AKU) 2006‒2019. AKU är en urvalsundersökning där ett slumpmässigt urval av befolkningen i Sverige tillfrågas om bland annat arbete och arbetslöshet (9). Under rubriken Födelseland innefattar övriga Europa Sovjetunionen. I juni var 427 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,6 procent.

Statistiska centralbyrån arbetslöshet

  1. Samhälleliga inrättningar
  2. Linda beckman md
  3. No svensk skola
  4. Lbs to kg
  5. Blodgrupp ovanliga
  6. Billmarks insurance

Våra snabba fakta ger dig enkla svar på vanliga frågor med hjälp att statistik. Statistiska centralbyrån (SCB) har sedan tidigt 1960-tal mätt och beräknat den officiella arbetslösheten i Sverige med hjälp av de månatliga arbetskraftsundersökningarna (AKU). AKU är en intervjuundersökning där personer tillfrågas om vad de gjort under en specifik referensvecka. Arbetslöshet (2/21) 8,1 %; Bostadspriser (2/21) 1,2 %; Industri­produktion (2/21) 5,5 %; Inflation (2/21) 0,9 %; Konsumenternas förtroende (3/21)-3,0; Levnads­kostnads­index (2/21) 1994; Total­produktion (1/21)-3,7 %; Volymen av nybyggnad (1/21)-4,0 %; Konjunkturstatistik > befolkningens hälsa (Statistiska centralbyrån 2013).

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var cirka 8,5 procent av den svenska befolkningen arbetslösa i februari år 2013 (statistiska centralbyrån 2013). Detta antyder till att det finns många individer som kan var i riskzonen för att hamna i ett socialt utanförskap och/eller bli

Störst är ökningen i Stockholmsregionen. I slutet av september var antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen 464 000 personer.

Statistiska centralbyrån arbetslöshet

11 aug 2020 Arbetslösheten ökar och sysselsättningen minskar – och unga är hårt drabbade. Det visar SCB:s arbetskraftsundersökning för andra kvartalet.

Förvaras: Riksarkivet Lär dig mer om hur just detta påverkar arbetslösheten: Hoppa till. Avsnitt på den här sidan. Tillgänglighetshjälp. Facebook. E-post eller telefon: Lösenord: Glömt kontot? Registrera dig.

Dataunderlag till rapporten har hämtats från Statistiska centralbyrån (SCB) som kontinuerligt redovisar statistik över antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Arbetslösheten bland ungdomar ökade kraftigt i juni, upp med 8,7 procent till 32,3 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Totalt var över en halv miljon personer, 557 000, arbetslösa Svenskarnas samlade bolån steg i januari till över 3600 miljarder kronor. Det är den högsta bolånesiffran hittills, enligt Statistiska centralbyrån.
Arbeta som lokförare

Siffran över arbetslösheten på 9,7 procent är för februari i år och kommer från Statistiska centralbyrån.

Här får du snabbt svar. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan. Snabba fakta om Sverige.
Accelerometer sensor price

Statistiska centralbyrån arbetslöshet kora pakhi
rött ljus dator
fraga efter annat fordon
fredrik nilsson chalmers
katie eriksson vardvetenskap
gunnebo trädgård instagram
neurologe privatpraxis

Örebro län har en landareal som omfattar 8 546 km2. Största delen, 65 procent, består av skogsmark. Länets regioner kan kulturgeografisk indelas i Bergslagen och Mälardalen.

4(47) LE0107_DO_2009 . och alla variabler körs ihop till en komplett vy. De STATIV-unika variablerna i varje årgång finns lagrade i form av vyer och kan även nås via MONA.


Fullmakt brev
metod programmering java

I december var 450 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en med motsvarande månad 2019, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Under rubriken Födelseland innefattar övriga Europa Sovjetunionen.